XML-tutorial del 1

Go down

XML-tutorial del 1

Post  louisestigell on Mon Apr 27, 2009 4:27 pm

School of XML - part 1. Finns även som worddokument om så önskas.

Den huvudsakliga xml:en vi kommer använda oss av nu inför milestonen är PhysicsActor där man lägger in objekt och knyter modell och textur till dem. Vi kan också tänkas behöva Settings, där vi kan ändra t.ex. hopphöjd, BoundingBox, där vi kan lägga in kollision, och Babushka. Där vi kan ändra t.e.x. babuskornas vikt.

Om koordinaterna: Koordinaterna kan scoutas fram i prototypen genom att gå runt och anteckna siffrorna högst upp till höger på skärmen. Denna karta kan vara till hjälp vid utplacerande av objekt:


PhysicsActor (Hittas under Babushka Odyssey - Content - Data - Component - Stage1)

<Item>
<Name>hollow_box</Name> (Namnet bestämmer vi själva.)
<position>255 25 224</position> (Positionen objektet ska ritas ut ifrån, koordinaterna anger objektet mittpunkt.)
<scale>95 50 80</scale> (Objektets storlek. En del mekande lär förekomma här för att hitta rätt storlek.)
<rotation>0 0 0</rotation> (Kommer vi inte behöva bry oss om.)
<animation>false</animation> (Skriv endast true här om du är helt säker på att en animation till objetet finns bland filerna.)
<Loop>false</Loop> (Huruvida animationen ska loopas.)
<animationName></animationName> (namnet på den ev. animationen.)
<model>ig_box</model> (Den grafiska modellen objetet ska använda.)
<mass>1</mass> (Objetets tyngd.)
<inmovable>true</inmovable> (Om true som innebär det att objektet aldrig rör på sig.)
<velocity>0 0 0</velocity> (Behöver vi inte.)
<direction>0 0 0</direction> (Behöver vi inte.)
<boundingBoxScale>1 1 1</boundingBoxScale> (Objektets kollisionsområde. Följer med scale så vi behöver troligtvis inte meka ngt med det.)
<boundingBoxPosition>0 0 0</boundingBoxPosition> (Samma gäller här.)
<Namespace>Screen.Game_Stage1</Namespace> (OBS! Ändra inte detta.)
</Item>


Settings (Hittas under Babushka Odyssey - Content - Data - Settings)


<Gravity>0.02</Gravity> (Gravitationen.)
<Friction>0.95</Friction> (Bromshastighet. Ju lägre siffra, desto mer bromsar man.)
<JumpHeight>1.0</JumpHeight> (Hur högt man hoppar.)
<RelativeJumpHeight>0.5</RelativeJumpHeight> (Den relativa hopphöjden mellan babushkorna.)
<ZoomMin>1</ZoomMin> (Minimum inzoomning.)
<ZoomMax>50</ZoomMax> (Max utzoomning.)


Babushka (Hittas under Babushka Odyssey - Content - Data - Component - Stage1)

<Item>
<Name>Nadezhda</Name> (Namnet bestämmer vi själva, förslagsvis namnet på den aktuella babushkan det gäller.)
<position>0 5 0</position> (Babushkans startposition.)
<scale>0.5 0.5 0.5</scale> (Babushkans storlek. Får inte vara mindre än 0.45!)
<rotation>0 0 0</rotation> (Behöver vi inte bry oss om.)
<size>1</size> (Babushkans storleksordning.)
<model>Babushka_Nadezhda_walk01</model> (Animationen babushkan ska använda.)
<spriteName>guitest</spriteName> (Babushkans “skin”/textur.)
<unlocked>true</unlocked> (Huruvida babushkan går att styra/finns I GUIt.)
<mass>1</mass> (Babushkans vikt.)
<Active>true</Active> (Bara en babushka får ha true, den man börjar med att styra.)
<Namespace>Screen.Game_Stage1</Namespace> (Får inte ändras.)
</Item>


BoundingBox (Hittas under Babushka Odyssey - Content - Data - Component - Stage1)


<Item>
<Name>attic_long_wall_W</Name> (Filnamnet på objektet kollisionen gäller.)
<position>0 0 -323</position> (Boundingboxens position.)
<scale>1200 500 5</scale> (Boundingboxens storlek.)
<Namespace>Screen.Game_Stage1</Namespace> (Får inte ändras.)
</Item>


Last edited by louisestigell on Mon Apr 27, 2009 5:23 pm; edited 1 time in total
louisestigell
louisestigell

Posts : 126
Join date : 2009-03-10

View user profile

Back to top Go down

Re: XML-tutorial del 1

Post  louisestigell on Mon Apr 27, 2009 4:47 pm

Du kan behöva gå in och ändra i en fil för att göra så att det är den bana vi jobbar på som laddas och inte programmerarnas.
Detta görs genom att gå in på Babushka Odyssey - Screens och klicka på LoadScreen.cs. Leta fram följande kodsnutt, den syns utan att man behöver scrolla:

//Change this to load other Stages
string Stage_Name = "Stage1";


Antagligen står det FlumBana på som stage name. Ändra det till Stage1.
louisestigell
louisestigell

Posts : 126
Join date : 2009-03-10

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum