Kommentera kod

Go down

Kommentera kod

Post  Daniel on Tue May 19, 2009 12:24 pm

Röda är inte kommenterade. Edita och ändra till grå om ni har kommenterat. Sen kan någon annan kontrollera kommentarerna och ändra till grön.

Animation.cs

BabushkaCam.cs
Camera.cs

Component.cs
ComponentCollection.cs
ComponentEnumerator.cs
ComponentType.cs


Actor.cs
BabushkaXMLLoader.cs
Boundingbox.cs
Collisions.cs
Engine.cs
Image.cs
ItemXMLLoader.cs
PhysicsActor.cs
Settings.cs
Sound.cs

ActivationArea.cs
CameraArea.cs
ClosingDoorButton.cs
DialogArea.cs
DoorButton.cs
Elevator.cs
EventArea.cs
EventButton.cs
RemoveButton.cs
RemoveReturnButton.cs
Scale.cs
Wind.cs

ClearScreen.cs
GameScreen.cs
GameScreenCollection.cs

GamepadDevice.cs
InputDevice.cs
KeyboardDevice.cs
KeyManager.cs
Keys.cs
MouseDevice.cs

Material.cs
MeshPartMaterial.cs
TexturedMaterial.cs

DoF.cs
Light.cs
PostProcessor.cs

Menu.cs
MenuManager.cs
Text.cs

GraphicsUtil.cs
MathUtil.cs
Util.cs

OptionXML.cs

VectorRender.cs

BabuGenScreen.cs
CameraControlScreen.cs
ChooseBabushkaMenuScreen.cs
CreditsScreen.cs
Game_Screen.cs
GameControlScreen.cs
GUIScreen.cs
HowToPlayScreen.cs
InGameScreen.cs
OptionScreen.cs
IntroStoryScreen.cs
LoadScreen.cs
StartMenuScreen.cs

Babushka.cs
BabushkaComparer.cs
BabushkaManager.cs
Game1.cs
Item.cs
ItemManager.cs
Program.cs

ContentTypeWriter.cs

Daniel

Posts : 20
Join date : 2009-03-30

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum